Regulamin - portalx.pl - Darmowe strony

Temat: pytania poczatkujących z OK
z OK oraz długiej pedagogicznej, szkoleń, kursów, kontaktów z mądrymi nauczycielami (chociażby wirtualnych). Z tej układanki wybieram dla siebie to, co wydaje mi się cenne, sprawdzam w działaniu i wprowadzam do stałych elementów mojej pracy. Taką właśnie genezę mają niżej wymienione praktyki. Wszystko, co napisałam jest do wykorzystania przez tych, którzy mają ochotę to sprawdzić u siebie. Wydaje mi się, że taki jest sens tego forum i działalności CEO - wspieranie, inspirowanie, dzielenie się wiedzą dla podnoszenia jakości oświaty w Polsce. Dla mnie, wiejskiej nauczycielki jest to ważne okno na świat. Pozdrawiam serdecznie....
Źródło: forum.akademia.net.pl/viewtopic.php?t=212Temat: Plebiscyt na Samorządowca Roku 2007
" />Maria Dzienisiewicz zaprezentowała wizję i priorytety rozwojowe samorządu powiatowego, m.in.: -,,dobra szkoła” o wysokiej jakości kształcenia i klimacie pracy sprzyjającej rozwojowi ucznia; szkoła bezpieczna i przyjazna, której filozofia opiera się na współpracy nauczycieli, uczniów, rodziców, społeczności lokalnej; - podjęcie profilaktyki zmierzającej do zmniejszenia występowania zjawisk patologicznych wśród młodzieży; - podejmowanie działań w zakresie podniesienia kwalifikacji zawodowych młodzieży wiejskiej; - podnoszenie jakości...
Źródło: ww.orientacja.pl/viewtopic.php?t=15832


Temat: teczka na dyplomowanego
" />Przygotowuję swoją teczkę na stopień awansu nauczyciela dyplomowanego, nie rezygnując z załączników. Są one nieliczne, ale dotyczą poważniejszych działań na rzecz podnoszenia jakości pracy szkoły. Moim zdaniem są one niezbędne w teczce, bo doskonale obrazują mój wkład pracy. Są to np. raporty z mierzenia jakości pracy szkoły, program wychowawczy, opracowane przeze mnie narzędzia diagnostyczne, program autorski. Myślę że jeżeli opracowaliśmy coś,...
Źródło: kursy.literka.pl/forum/viewtopic.php?t=4432


Temat: Podnoszenie jakości pracy szkoły
" />W jaki sposób mierzenie jakosci pracy szkoły w zakresie KSZTAŁCENIE wpływa na jakość pracy szkoły? Mam to opisać w teczce na nauczyciela ddyplomowanego.Czekam na konkretne wskazania. Podobny problem mam ze wskazaniem w jaki sposób wprowadzona przeze mnie sztuka origami na zajęciach edukacyjnych w klasach I-III wpłynęła na podniesienie jakości pracy szkoły?
Źródło: kursy.literka.pl/forum/viewtopic.php?t=6292


Temat: Kończe teczkę- czy możecie to ocenić?
" /> ">Dziekuje za odpowiedź. A czy w punkcie 1 mogę umieścić stworzenie bazy wewnętrznych sprawdzianów, testów, pomocy, które sama opracowałam - z uwagi na specyfikę mojej pracy opracowanie dotyczyło wszystkich wszystkich przedmiotów w poszczególnych klasach gimnazjum. Korzystają z tego wszyscy nauczyciele. Tak. To jest - budowanie warsztau pracy nauczyciela - co wpływa na doskonalenie jego pracy i podnoszenie jakości pracy szkoły; jest to też dzielenie się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami...
Źródło: kursy.literka.pl/forum/viewtopic.php?t=6086


Temat: w kwestii § 8 UST.2 PKT 4e- pomożecie?
" />Punkt 8.2.4 e brzmi: ">wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami, I teraz pytanie , ... zawartości - zanim nie stanie na komisji) To komisja składająca się m.in. z ekspertów analizuje dorobek zawodowy nauczyciela opisany w dokumentacji i na tym etapie nikt nikomu nie może polecać zmieniać czegokolwiek. To ekspert/członek komisji może, zapytać o to dlaczego pani tak, a nie inaczej ujęła to zadanie? To ekspert/członek komisji powinien doszukiwać się wpływu opisanych zadań na podnoszenie jakości pracy szkoły,...
Źródło: kursy.literka.pl/forum/viewtopic.php?t=9174


Temat: teczka dyplomowany
Podnoszenie jakości pracy szkoły poprzez dzielenie się swoja wiedzą z innymi nauczycielami?? To tylko moja sugestia, niczego nie narzucam.
Źródło: kursy.literka.pl/forum/viewtopic.php?t=12190


Temat: publikacje naukowe
" />Takie działanie nie jest bezpośrednio zwiazane z podnoszeniem jakości pracy szkoły- bardziej z własnym rozwojem nauczyciela. Jednak niewiele osób może wykazać sie takimi działaniami- totez warto by było wspomnieć o...
Źródło: kursy.literka.pl/forum/viewtopic.php?t=6707


Temat: Egzamin na dyplomowanego.
" />Pamietajcie,że nauczyciel ,mianowany NIE ZDAJE egzaminu na stopień nauczyciela dyplomowanego tylko przechodzi postępowanie kwalifikacyjne, tak że samo spotkanie jest czystą formalnością, przeważnie odbywa się w miłej atmosferze i trwa zazwyczaj ok 10 minut (w moim przypadku 5 ) Warto sobie wcześniej przypomnieć o czym pisaliśmy w teczce i odnieść wszystkie nasze zadania do " podnoszenia jakości pracy szkoły" bo tego najczęściej dotyczą pytania. Możemy również być zapytani o nasze sukcesy i porażki, wady i zalety (trudne pytanie- ja je dostałem), wspóprace ze środowiskiem lokalnym, prace z uczniem zdolnym i słabym, kryteria oceny...
Źródło: kursy.literka.pl/forum/viewtopic.php?t=10551


Temat: Moja teczka na dyplomowanego
Uzyskanie nagrody dyrektora szkoły w roku szkolnym 2007. Nagroda dyrektor nie podnosi jakości pracy szkoły, a raczej dostaje sie ją za to podnoszenie. Nie jest osobnym działaniem !!! Ja bym ją...
Źródło: kursy.literka.pl/forum/viewtopic.php?t=12181


Temat: Wizyta Dylana Wiliama
że o OK jest coraz głośniej, ja zresztą znam je od dawna. Jest dla mnie oczywiste, że jeśli ktoś prowadzi kształcenie nauczycieli, musi się orientować w najnowszych trendach, do których należy ... w kształceniu i w doskonaleniu nauczycieli. Mam nadzieję, że dużo zmieni w polskiej edukacji. Pracuję w Instytucie Badań Interdyscyplinarnych Uniwersytetu Warszawskiego, uczę m.in. studentów MISH-u. Nie przypadkiem seminarium poświęcone ocenianiu kształtującemu...
Źródło: forum.akademia.net.pl/viewtopic.php?t=281


Temat: Szkoła, która się uczy stale podnosi jakość pracy
" />Szkoła, która się uczy stale podnosi jakość pracy Szkoła Podstawowa nr 2 jako jedyna w mieście należy do Klubu Szkół Uczących Się. I bardzo sobie tę przynależność chwali. Szkoła w ... których poszukuje z innymi szkołami rozwiązań dla wspólnego problemu. SP nr 2 zajmuje się akurat tematem: Jak bezpiecznie przekraczać kolejne progi edukacyjne? - Zrobiliśmy wstępną diagnozę wśród uczniów, nauczycieli i rodziców, ... w szkole spotkali się nauczyciele z 11 placówek różnych poziomów z całego regionu. Spotkanie okazało się na tyle efektywne, że postanowili konferencje na ten temat organizować systematycznie. Hasło "Szkoła Ucząca Się" oznacza m.in. stałe podnoszenie jakości pracy szkoły. Na przykład w SP nr 2 co roku nauczycieli, rodzice i dzieci spotykają się, by dyskutować o tym, co jest problemem i jak go ... z innymi placówkami, tworzyć coraz lepszą szkołę, podnosić jakość jej pracy - tłumaczy ideę SUS Podczaszy. - Już wcześniej nauczyliśmy się mówić wprost o rzeczach trudnych. Nie bać się mówić o tym, co nie wychodzi, ponieważ to pozwala się rozwijać - dodaje. SUS to również mnóstwo różnych wypracowanych metod nauczania, jak: lekcje w formie warsztatów, które pobudzają aktywność i włączają do pracy wszystkich uczniów; praca metodą projektów; czy ocenianie kształtujące, które zakłada m.in. wzmacnianie, wspieranie dziecka w tym, co robi i podawanie mu na bieżąco informacji zwrotnej o jego postępach lub brakach. (bib)...
Źródło: swiony.info/f/viewtopic.php?t=5274


Temat: PRZ
" />Pełnię funkcję nauczyciela do spraw pedagogicznych i biorę udział w wewnętrznym mierzeniu jakości pracy placówki, więc staram się podnosić jej jakość. Czy powinnam umieścić to w 8.2.1 czy innym
Źródło: kursy.literka.pl/forum/viewtopic.php?t=3723


Temat: Wątek dla zaczynających staż na dyplomowanego-IX 2006
warunek podnoszenia jakości pracy w sposób istotny dla szkoły. Jeśli chodzi o kółko, to dlatego je tam ujęłam, bo prowadzę je społecznie i to w wymiarze 2 godz tygodniowo. A poszerzam ... tylko dobrze to potem uzasadnij Koordynacja - chodzi o to, że sam konkurs jest realizacją pewnego projektu Interklasy, ma zachęcać i mobilizować młodzież do poznawania tradycji swego regionu, itp. Praca konkursowa jest pewnym projektem nad którym będzie pracowało kilka zespołów pod kierunkiem kilku nauczycieli, a ja będę czuwała nad całością. To może dać to gdzie indziej? To będzie naprawdę ciężka praca na dobrych kilka miesięcy. Więc współpraca z kim? Z nauczycielami własnej szkoły? Muszę to przemyśleć... [quote]
Źródło: kursy.literka.pl/forum/viewtopic.php?t=6923


Temat: grupa bierzmowanych
" />Powinności nauczyciela mianowanego są jasne i wyraźne: doskonalić warsztat i podnosic jakość pracy szkoły!!
Źródło: kursy.literka.pl/forum/viewtopic.php?t=6137


Temat: Kto mi postawi Piramide Cheopsa :P
... problemów. Ucz się dyplomacji, współpracy z ludźmi na zdrowych zasadach, świadomego dokonywania wyborów, odpowiedzialności za wszystko, co robisz. Pozdrawiam cieplutko
Źródło: taniekserowanie.home.pl/forumezo/viewtopic.php?t=1954


Temat: WARSZTAT MAGIA PRZEBUDZENIA, 1-2 MAJA 2010
specjalistycznych w komunikacji, dla związków, w biznesie i władz tak, by podstawowe, bezcenne narzędzia podnoszenia jakości życia móc rozdawać nieodpłatnie. Prowadzący: Krishna Iyer tłumacz K. Klonowska, strona www: http://www.tejgyan.org/ Miasto: Gdańsk,...
Źródło: forum.przebudzenie.net/viewtopic.php?t=1976


Temat: Różnicowanie wynagrodzeń asystentów ze względu na kwalifikacje
ministerstwa: art. 80 par 1 k.p.: "Wynagrodzenie za pracę powinno być tak ustalone, aby odpowiadało w szczególności rodzajowi wykonywanej pracy i kwalifikacjom wymaganym przy jej wykonywaniu, a także odpowiadało ilości i jakości świadczonej pracy." W moim mniemaniu kwalifikacje (a pewnie i ergo jakość) pracy asystentów po aplikacji są jednak wyższe niż tych bez aplikacji, mimo iż oczywiście kompetencje asystentów bez aplikacji po ... każdy rozsądnie i choć odrobinę logicznie myślący człowiek przyzna, że kwalifikacje asystentów po aplikacji są wyższe, stąd powinno to znaleźć odzwierciedlenie we wskaźnikach wynagrodzenia. Na gruncie ustawy - Karta Nauczyciela również mamy nauczycieli stażystów, nauczycieli kontraktowych, nauczycieli mianowanych, nauczycieli dyplomowanych , w końcu tzw. profesorów oświaty - różne rangi w ramach tego samego zawodu nauczycielskiego, mimo iż pozornie te osoby czynią to samo: uczą dzieci i młodzież a godzina lekcyjna trwa dla każdego 45 minut. Jednak poprzez różne rangi i gradację tych stanowisk ustawodawca docenia podnoszenie kwalifikacji, zwiększanie wiedzy zawodowej nauczycieli i nie ma to nic wspólnego z dyskryminacją nauczycieli-stażystów czy nauczycieli kontraktowych. Podobnie w przypadku medycyny czy farmacji są różne stopnie specjalizacji i awansu zawodowego, jest to całkowicie normalna droga w różnych zawodach, ... sądowa - ewent. ukończona inna aplikacja prawnicza - ukończony doktorat, habilitacja lub inny tytuł naukowy nauk prawnych polskich lub zagranicznych - staż pracy na stanowisku asystenta sędziego - staż w ramach aplikacji sądowej etatowej lub pozaetatowej (bo nie każdy miał ten staż równolegle z asystenturą, trzeba to jakoś uwzględnić), - ogólny staż pracy na stanowiskach związanych z wykorzystywaniem wiedzy prawniczej (myślę tu o pracy w kancelariach, wydziałach prawnych urzędów i instytucji administracji państwowej i samorządowej, świadczenie pomocy prawnej z wykorzystaniem wiedzy prawniczej) - ogólny pracowniczy staż pracy (staż pracy ogółem, bez rozbijania na ... pozostać oczywiście ukończona aplikacja sądowa i staż pracy jako asystent sędziego.
Źródło: asystentsedziego.org/forum/viewtopic.php?t=584


Temat: MATKA ZIEMIA I ŻYWIOŁY NATURY
" />MATKA ZIEMIA I ŻYWIOŁY NATURY warsztaty z dźwiękiem prowadzi Shirlie Roden 22 – 28 sierpnia w Jaworzniku Otoczeni pięknem przyrody spędzimy niezwykły tydzień obejmujący pracę z dźwiękiem, śpiew, relaksację, uwalnianie a w szczególności pracę z uzdrawiającą mocą natury i energią drzew. Jeden warsztat pomoże Tobie odnowić połączenie z Matką Ziemią, następny będzie niezwykłą lekcją mądrości Stojącego Ludu (drzew), trzeci zaś przetransformuje ... pozytywnie programować nie tylko wodę do picia i oczyszczania się, ale także (ponieważ Twoje ciało to w ok. 70% woda) do przeprogramowania się na dowolną jakość, której w danej chwili najbardziej ... się więc jakości ośmiu Uzdrawiających Zwierząt. W połączeniu z systemem czystych tonów głosu, poprzez skupienie na energetycznych centrach ciała oraz używając prostych pozycji podobnych do jogicznych, połączysz się z każdym zwierzęciem, ... Indian Amerykańskich) Drzewa mogą być naszymi największymi przyjaciółmi oraz nauczycielami, gdy łączymy się z nimi poprzez dźwięk. Używając potężnej energii drzew, w celu uwolnienia i transformacji, połączysz się z ich korzeniami, ... naturze aby uwolnić własną kreatywność oraz aby pisać i malować pod wpływem inspiracji i tego czego nauczyliśmy się podczas całego pobytu. Kilka słów o prowadzącej: Shirlie to piosenkarka i terapeutka pracy z dźwiękiem z Wielkiej Brytanii ucząca odkrywania niezwykłych właściwości własnego głosu, którego można używać do podnoszenia energii, do uzdrawiania ciała fizycznego, emocji, relacji oraz podnoszenia stanu świadomości. Prowadzi warsztaty w Wielkiej Brytanii, Szwecji, Grecji, Australii, na Malcie, Węgrzech, Chorwacji i Słowenii, a od roku 2005 również w Polsce, propagując swoją innowacyjną metodę pracy z głosem. Strona Shirlie (ang): http://www.shirlieroden.com MIEJSCE: ‟Magiczny Dwór”...
Źródło: forum.rozwojduchowy.net/viewtopic.php?t=874


Temat: Układ zadań w teczce?
" />no to zaczynam: § 8 ust. 2 pkt. 1 ZADANIE: Podejmowanie działań związanych z doskonaleniem pracy własnej i podnoszeniem jakości pracy szkoły. formy realizacji: 1. Opracowanie planów pracy z matematyki do poszczególnych klas szkoły podstawowej, gimnazjum i zasadniczej szkoły zawodowej z uwzględnieniem (czego? - zabrakło mi inwencji) 2. Pełnienie funkcji lidera zespołu matematyczno- przyrod-niczego. 3. Czynny udział w mierzeniu jakości pracy szkoły, w szczególności mierzenie własnej pracy. 4. Samodzielne studiowanie literatury psychologicznej i pedagogicznej. 5. Doskonalenia praktycznych umiejętności przydatnych w pracy dydaktycznej, wychowawczej i w wykonywaniu innych zadań powierzanym w szkole (samodzielnie lub przez udział w formach doskonalenia zawodowego). 6. Udział w formach doskonalenia zawodowego nauczycieli adekwatnych do potrzeb własnych i szkoły, m. in. ukończenie kursu dla opiekunów pracowni komputerowych. ZADANIE: Zaangażowanie w ... ekologicznych(Sprzątanie Świata, Orange dla Ziemi etc.) § 8 ust. 2 pkt. 2 ZADANIE: Doskonalenie umiejętności sto-sowania technologii informacyjnej i komunikacyjnej w celu wykorzystania jej w pracy własnej i z uczniami frormy ... internetowych przydatnych w pracy nauczyciela. 4.Organizacja warsztatu pracy przy użyciu technik kompu-terowych (przygotowywanie scenariuszy lekcji, testów, kart pracy, prezentacji multimedialnych etc.) 5. Stosowanie i wykorzystanie Internetu w życiu codziennym poprzez elektroniczny kontakt z nauczycielami w kraju i za granicą. Udział w forach dyskusyjnych portali edukacyjnych. ZADANIE: Opublikowanie w Internecie własnej strony, zawierającej samo-dzielnie opracowane materiały dydaktyczne. formy realizacji: 1. Gromadzenie i porządkowanie ... powierzonym sprzętem i oprogramowaniem. 2. Administrowanie szkolnej sieci w celu zapewnienia swobodnego i bezpiecznego przepływu informacji i dostępu do Internetu. 3. Przygotowywanie pracowni do prowadzenia w niej zajęć przez innych nauczycieli. 4. Wdrażanie uczniów do odpowiedzialności za powierzony im sprzęt poprzez coroczne przydzielanie stałych stanowisk pracy i profili użytkowników § 8 ust. 2 pkt. 3 ZADANIE: Sprawowanie funkcji opiekuna stażu. formy realizacji: 1. Zawarcie kontraktu. 2. Pomoc przy napisaniu planu rozwoju zawodowego. 3. Systematyczne konsultacje z nauczycielem stażystą. 4. Prowadzenie zajęć otwartych oraz hospitowanie zajęć nauczyciela stażysty. 5. Analiza i omawianie wniosków pohospitacyjnych. 6. Sporządzenie projektu oceny dorobku zawodowego nauczyciela stażysty. ZADANIE: Dzielenie się swoją wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami. formy realizacji: 1. Prowadzenie zajęć otwartych dla innych nauczycieli. 2. Prowadzenie szkoleniowych rad pedagogicznych. 3. Aktywne udzielanie się na łamach edukacyjnego fo-rum dyskusyjnego (www.literka.pl). Rozpowszech-nianie na forum ciekawych rozwiązań dotyczących pracy nauczyciela matematyki w szkole specjalnej. 4. Publikacje elektroniczne na stronach portali edukacyj-nych oraz ... w pracach komisji egzaminacyjnych lit. d 1. Uzyskanie umiejętności posługiwania się językiem angielskim na poziomie zaawansowanym. 2. Potwierdzenie umiejętności językowych poprzez uzyskanie odpowiedniego świadectwa (TOEFL). gdzie dołożyc, że chce zrobić zielona...
Źródło: kursy.literka.pl/forum/viewtopic.php?t=7081