Regulamin - portalx.pl - Darmowe strony

Temat: Papiery wartościowe
Jakie są różnice między papierami wartościowymi takimi jak obligacje, akcje uprzywilejowane, papiery komercyjne. Czy te wszystkie papiery można nabyć tylko na giełdzie czy też np. w banku można je kupić? Nie mam pojęcia o tym, a myśle może w niezainwestować ale najpierw muszę dostać rozeznanie o nich
Źródło: mambiznes.pl/forum/index.php?showtopic=359Temat: porzucona domena przejęta przez rejestratora
... ( pojęcie z L.A. ) Takim sam proceder w odniesieniu do Giełdy Papierów Wartościowych nazywa się Inside Trading i jest karalny więzieniem. Jest to jawny konflikt interesów, ale jak widać polskiemu...
Źródło: di.pl/index.php?showtopic=16200


Temat: Sukces w domenobiznesie
najlepiej spełniac wszystkie 15 punktów, a wtedy nie sprzedawał bym domen tylko zostałbym maklerem na giełdzie papierów wartościowych Swoją drogą osoby zajmujące się sprzedażą domen internetowych można porównać do maklerów giełdowych. ... za dobre pieniądze. Klient nie ma pojecia o domenach nie interesuje sie tym bo to nie jego branza. wy codziennie śledzicie co sie dzieje na rynku domen, natomiast przysłowiowy Kowalski nawet...
Źródło: di.pl/index.php?showtopic=16927


Temat: Rola gieldy papiery wartosciowej w gospodarce rynkowej
Gielda wartosciowa jes miejscem bardzo ciekawym spotyka sie tutaj popyt i podaz za pomoca roznych instrumentow finansowych, atutem gieldy jest to ze mozemy dokonywac szybko tranzakcji za pomoca cyfr i papierow wartosciowych gotowka nie jest potrzebna w danym momecie... gielda napedza gospodarke i jest tak zwanym rynkiem wtornym Handel na rynku wtórnym odbywa się za pośrednictwem domów maklerskich lub banków prowadzących działalność maklerską. Nie mam pojecia co mam dalej napisac wszyscy juz to napisali po co sto razy to przepisywac, zebym inwestowal na gieldzie podzielilbym sie wiedza praktyczna... ale nie gram wiec zegnam...
Źródło: forum.tfi.pl/index.php?showtopic=4


Temat: Rola GPW w gospodarce rynkowej
Giełda to miejsce, gdzie kupuje się i sprzedaje określone towary po cenach odpowiadających sytuacji rynkowej. Istnieją różne rodzaje giełd - walutowe, zbożowe, kwiatowe. Giełda papierów wartościowych jest specjalnym typem giełdy. Jako instytucja finansowa podlega szczególnym regulacjom. Jej działanie jest bardzo starannie określone i podlega ścisłej kontroli. Lecz podobnie jak każda inna giełda, umożliwia spotkanie jak największej liczby sprzedających z kupującymi, by doprowadzić do ustalenia rynkowej ceny towaru - w tym wypadku papierów wartościowych. Rola GPW w gospodarce: Zaopatrywanie spółek w kapitał Kanał lokowania kapitału Zabezpieczenie przed ryzykiem Funkcja mobilizująca Wycena kapitału Udział w przekształceniach własnościowych Podwyższenie standardów zarządzania Promocja i reklama marki Miernik koniunktury gospodarczej. Bez giełdy tempo procesu polskiej prywatyzacji byłoby o wiele mniejsze. Giełda była, jest i będzie bardzo skutecznym sposobem na sprzedaż państwowych przedsiębiorstw. Giełdowa prywatyzacja dużych przedsiębiorstw przyczyniła się do wzrostu ich mikroekonomicznej wydajności, co ma oczywisty wpływ na wzrost produktywności w skali całej gospodarki. Działalność giełdy ma znaczący społeczny i ekonomiczny efekt edukacyjny. Dzięki istnieniu giełdy, również menedżerowie przedsiębiorstw nie notowanych na giełdzie dowiedzieli się-poprzez zarówno środki masowego przekazu, jak i nacisk środowiskowy-o takich pojęciach jak zwrot z kapitału, czy tworzenie...
Źródło: forum.tfi.pl/index.php?showtopic=154


Temat: wyniki
oto zakres materiału na zaliczenie: 1.Różnice między rynkami pieniężnymi i kapitałowymi 2.Uczestnicy rynków pieniężnych 3.Cechy i funkcje rynków pieniężnych 4.Wyjaśnij pojęcia WIBOR i WIBID i określ ich znaczenie dla rynków pieniężnych ... na kursy walutowe 9.Pojęcie rynków kasowych i rynków terminowych 10.Co to są instrumenty pochodne i podać ich przykłady oraz znaczenie na rynku pieniężnym. 11.Pojęcie i struktura rynku kapitałowego 12.Wyjaśnić pojęcie rynek regulowany i mówić strukturę 13.Wskazać różnice pomiędzy rynkiem pierwotnym i wtórnym 14.Wyjaśnić pojęcie papierów wartościowych, instrumentów finansowych 15.Scharakteryzować uczestników rynków kapitałowych i zadania, które pełnią. 16.Na czym polega procedura wprowadzania papierów ... funduszy inwestycyjnych 20.Znaczenie funduszy typu venture capital na rynkach kapitałowych 21.Charakterystyka funduszy emerytalnych 22.Komisja Nadzoru Finansowego i jej zadania 23.Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych i jego zadania 24.Cechy charakterystyczne giełd papierów wartościowych...
Źródło: wszif2008.fora.pl/a/a,88.html


Temat: : Zmiany w zarządach i radach nadzorczych
... ma pojęcia o przygotowaniu spółki na giełdę papierów wartościowych. Obecnie w zarządzie PKP Intercity nie ma takiej osoby, która mogła by dalej "ciągnąć temat" Zapowiadany debiut w 2009r. na GPW prawdopodobnie...
Źródło: infokolej.pl/viewtopic.php?t=4731


Temat: Rola gieldy papiery wartosciowej w gospodarce rynkowej
Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie jest instytucją powołaną przez Państwo do zorganizowania i prowadzenia rynku, gdzie dokonuje się obrotu papierami wartościowymi tj.akcjami, obligacjami, prawami do akcji, kontraktami, opcjami i innymi instrumentami finansowymi. Zgadzam się z moimi kolegami z forum, iż Giełda poprzez swoje różnorakie funkcje pełni bardzo ważną rolę w gospodarce rynkowej. Podobnie jak Sylwia Urbaniak czy Marcin Kmieć uważam iż należy ... transformacji formy własności tj. prywatyzacji państwowych firm, a w kolejnych latach jako miejsce na pozyskanie kapitału na rozwój. Zgadzam się z moimi współforumowiczami w kwestii roli Giełdy, jako instytucji edukacyjnej, zarówno edukacji ekonomicznej obywateli jak i kadry zarządzającej firm notowanych na GWP. Nieprzypadkowo weszło w życie pojęcie spółek - firm stosujących kodeks dobrych praktyk spółek notowanych na giełdzie, co jest efektem wymuszenia przez inwestorów stosowania uczciwych zasad informowania akcjonariuszy o istotnych zmianach w spółce czy na konkretnym rynku. Giełda jest też barometrem kondycji ekonomicznej kraju a nawet gospodarki światowej. Aczkolwiek do tej funkcji Giełdy należy, rozpatrywanej w krótkim okresie czasu, podejść ostrożnie. Mamy przykłady tzw.owczego pędu inwestorów, którzy kierując się subiektywnymi informacjami o gospodarce postępują podobnie jak inni gracze giełdowi przyczyniając się do nadmiernego i nieracjonalnego ruchu notowań giełdowych(np.bańka internetowa). Generalnie Giełda w gospodarce rynkowej, w tym GPW w Warszawie, umożliwia wycenę i ocenę przedsiębiorstw i całych sektorów gospodarki, a tym samym daje podstawę do...
Źródło: forum.tfi.pl/index.php?showtopic=4


Temat: Rola GPW w gospodarce rynkowej
Giełda papierów wartościowych jest to miejsce, w którym handluje się papierami wartościowymi, takimi jak akcje i obligacje. To miejsce, w którym następuje koncentracja popytu i podaży, gdzie ustala się cenę towaru. Inaczej mówiąc jest to inwestowanie w papiery wartościowe. Rynek papierów wartościowych w Polsce działa i przybiera rozmiary odpowiadające potrzebom gospodarki polskiej. Giełda spełnia rolę informacyjną-wycena akcji przedsiębiorstw dostarcza gospodarce bardzo ważnych informacji dotyczących rynkowej wartości aktywów, co ma duże znaczenie przy planowaniu inwestycji i przyczynia się do wzrostu ich produktywności (przedsiębiorcy chętniej inwestują w aktywa wysoko wyceniane przez giełdę). Ceny akcji są odbiciem rynkowych makro i mikroekonomicznych oczekiwań tworzonych przez tysiące inwestorów. Bez giełdy tempo procesu polskiej prywatyzacji byłoby o wiele mniejsze. Giełda była, jest i będzie bardzo skutecznym sposobem na sprzedaż państwowych przedsiębiorstw. Giełdowa prywatyzacja dużych przedsiębiorstw przyczyniła się do wzrostu ich mikroekonomicznej wydajności, co ma oczywisty wpływ na wzrost produktywności w skali całej gospodarki. Działalność giełdy ma znaczący społeczny i ekonomiczny efekt edukacyjny. Dzięki istnieniu giełdy, również menedżerowie przedsiębiorstw nie notowanych na giełdzie dowiedzieli się-poprzez zarówno środki masowego przekazu, jak i nacisk środowiskowy-o takich pojęciach jak zwrot z kapitału, czy tworzenie wartości firmy dla akcjonariuszy. Podobnie z całym społeczeństwem-giełda przysłużyła się finansowej edukacji społeczeństwa, której coraz wyższy poziom zwiększa możliwości mobilizacji społecznych środków finansowych i ich wykorzystania dla finansowania inwestycji. Giełda wpływa więc na poprawę mikro i makroekonomicznej produktywności gospodarki. Giełda zaopatruje spółki w kapitał pozwalający na rozwój przedsiębiorstwa. Giełda jest miejscem lokowania kapitału przez obywateli.
Źródło: forum.tfi.pl/index.php?showtopic=154


Temat: Rola Giełdy Papierów Wartościowych w gospodarce rynkowej
Rola giełdy papierów wartościowych jest ogromna dla gospodarki rynkowej. Jej główne funkcje to: zaopatrywanie spółek w kapitał, Kanał lokowania kapitału, zabezpieczenie przed ryzykiem, funkcja mobilizująca, wycena kapitału; udział w przekształceniach własnościowych, podwyższenie standardów zarządzania,Promocja i reklama marki, miernik koniunktury gospodarczej. Bez giełdy tempo procesu polskiej prywatyzacji byłoby o wiele mniejsze. Giełda była, jest i będzie stosunkowo skutecznym sposobem na sprzedaż państwowych przedsiębiorstw. Giełdowa prywatyzacja dużych przedsiębiorstw przyczyniła się do wzrostu ich mikroekonomicznej wydajności, co ma ogromny wpływ na wzrost produktywności w skali całej gospodarki. Po drugie, giełda poprawiła jakość nadzoru właścicielskiego. Coraz skuteczniejsza ... dla ich akcjonariuszy i całej gospodarki. Po trzecie, działalność giełdy ma znaczący społeczny i ekonomiczny efekt edukacyjny. Dzięki istnieniu giełdy, również menedżerowie przedsiębiorstw nie notowanych na giełdzie może po raz pierwszy dowiedzieli się - poprzez zarówno środki masowego przekazu, jak i nacisk środowiskowy - o takich pojęciach jak zwrot z kapitału, czy tworzenie wartości firmy dla akcjonariuszy. Podobnie z całym społeczeństwem - giełda przysłużyła się finansowej edukacji społeczeństwa, której coraz wyższy poziom - choć dalej niski - zwiększa możliwości mobilizacji społecznych środków finansowych i ich wykorzystania dla finansowania inwestycji.
Źródło: forum.tfi.pl/index.php?showtopic=137


Temat: Rola GPW w gospodarce rynkowej
Giełda jest nam potrzebna - choć korzyści z jej działalności są często nienamacalne, fakt ich istnienia jest bezsporny. Dzięki wyższej jakości zarządzania, lepszej kontroli właścicielskiej i niższym kosztom finansowym, produktywność firm giełdowych jest wyższa niż krajowa średnia. Giełda wpływa więc na poprawę mikro- i makroekonomicznej produktywności gospodarki. Potoczne obserwacje potwierdzają też badania naukowe, dowodzące istnienia pozytywnej korelacji pomiędzy rozwojem giełdy a wzrostem gospodarczym. Na przykład nasza warszawska giełda papierów wartościowych jest informacyjnie i transakcyjnie efektywna. Po pierwsze, bez giełdy tempo procesu polskiej prywatyzacji byłoby o wiele mniejsze. Giełda była, jest i będzie stosunkowo ... giełda poprawiła jakość nadzoru właścicielskiego. Coraz skuteczniejsza kontrola działalności zarządów przedsiębiorstw przez inwestorów, w szczególności przez krajowe i zagraniczne fundusze inwestycyjne i emerytalne, przyczyniła się do poprawy jakości zarządzania, i - w konsekwencji - do zwiększenia wartości przedsiębiorstw dla ich akcjonariuszy i całej gospodarki. Po trzecie wreszcie, działalność giełdy ma znaczący społeczny i ekonomiczny efekt edukacyjny. Dzięki istnieniu giełdy, również menedżerowie przedsiębiorstw nie notowanych na giełdzie może po raz pierwszy dowiedzieli się - poprzez zarówno środki masowego przekazu, jak i nacisk środowiskowy - o takich pojęciach jak zwrot z kapitału, czy tworzenie wartości firmy dla akcjonariuszy. Podobnie z całym społeczeństwem - giełda przysłużyła się finansowej edukacji społeczeństwa, której coraz wyższy poziom - choć dalej niski - zwiększa możliwości mobilizacji społecznych środków finansowych i ich...
Źródło: forum.tfi.pl/index.php?showtopic=391


Temat: Pozyskiwanie kapitału dla przedsiebiorstwa
umowa polegająca na długotrwałej współpracy między dwoma niezależnymi przedsiębiorstwami. Innym sposobem pozyskania kapitału jest Giełda Papierów Wartościowych, a w szczególności rynek NewConnet. Jest to rynek obrotu obrotu papierami wartościowymi prowadzony w...
Źródło: forum.tfi.pl/index.php?showtopic=1474


Temat: INSTYTUCJE FINANSOWE
... 43.instytucje na rynku kapitałowym 44.giełda papierów wartościowych 45.pojęcie giełdy oraz inne definicje 46.uwagi ^ oraz rynek giełdowy 47.rodzaje zleceń i organizacja sesji giełdowej , ograniczenia wahań kursów 48.firmy i instytucje ^...
Źródło: ekonomiakoszalin.fora.pl/a/a,436.html


Temat: Fundusze inwestycyjne
z nią, fundusz inwestycyjny jest osobą prawną, której wyłącznym przedmiotem działalności jest lokowanie środków pieniężnych zebranych publicznie lub niepublicznie, w określone w ustawie papiery wartościowe i inne prawa majątkowe. Fundusz inwestycyjny ... zagraniczne firmy wyspecjalizowane w inwestowaniu. Wyłącznym zadaniem towarzystwa jest tworzenie funduszy inwestycyjnych, zarządzanie nimi, reprezentowanie ich wobec osób trzecich oraz zarządzanie zbiorczym portfelem papierów wartościowych. Fundusze zostały stworzone dla ludzi, którzy ... inwestycyjnych, tworzeniem funduszy zajmują się towarzystwa funduszy inwestycyjnych. Fundusz może zostać utworzony wyłącznie za zgodą Komisji Papierów Wartościowych i Giełd. Wpłacając środki do funduszu, nabywasz jego jednostki uczestnictwa i stajesz się ... do dyspozycji tego oddziału wynoszą co najmniej 100 000 000 PLN albo - w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych SA. Depozytariusz obok podstawowego obowiązku przechowywania aktywów, ma również obowiązek: -prowadzić rejestr aktywów,...
Źródło: forum.tfi.pl/index.php?showtopic=2873


Temat: Zadłużenie Polski Lata 45-89 vs lata 89-2010 --> co dalej ?
... tym pojęcia i jakoś żyją jednak życie w niewiedzy to błogosławieństwo :E
Źródło: forum.pclab.pl/index.php?showtopic=567675


Temat: Pytania na egzamin- specj. rynki finans. i bankowość
60 pytań: dotyczy specjalizacji rynki finansowe i bankowość Zgodnie z załączoną listą http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/968b6237155d3769.html robimy pokolei po 2 pytania. 1/ Dorota Kucińska 1. Pojęcie i konieczność gospodarowania. 2. Problem racjonalności w ekonomii. 2/ Magdalena ... ekonomiczne skutki). 11/ Ola Cichocka 21. Budżet a polityka państwa. 22. Popyt na pieniądz i podaż pieniądza w gospodarce. 12/ Kamila Klejment 23. Ekspansywna i restrykcyjna polityka pieniężna(cele i narzędzia). 24. Cykliczny rozwój gospodarki (pojęcie ... 22/ Monika Dwórznik 43. Analiza wydajności pracy żywej. 44. Wynik finansowy przedsiębiorstwa. 23/ Iwona Kaczyńska 45. Płynność finansowa – pojęcie i mierniki. 46. Czynniki wpływające na rentowność przedsiębiorstwa. 24/Milena Mrozińska 47. Bilans finansowy przedsiębiorstwa – treść ... metody zabezpieczenia przed ryzykiem. 27/ Andrzej Dudziec 53. Kredyty hipotetyczne na rynku bankowym. 54. Rynek pieniężny a rynek kapitałowy. 28/ Dorota Piskorowska 55. Udziałowe papiery wartościowe. 56. Dłużne papiery wartościowe. Czy jest ktoś jeszcze kto nie dostał pytań ? 57. Pochodne papiery wartościowe. 58. Rynek pierwotny a rynek wtórny papierów wartościowych. 59. Indeks giełdowy (WIG, WIG.20). 60. Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie. Pytania robimy do końca kwietnia. Odpowiedzi proszę o...
Źródło: owsizekonomia.fora.pl/a/a,526.html