Regulamin - portalx.pl - Darmowe strony

Temat: Komisarz w PPKS Krasnik i Opole Lub.
AKTUALNOŚCI   wydanie:13/2003; 2003-07-09 Od 1 lipca w PKS-ach w Kraśniku i Opolu Lubelskim wprowadzony jest Zarząd Komisaryczny. Wojewoda Andrzej Kurowski dla obu przedsiębiorstw powołał wspólnego zarządcę w osobie Henryka Janika ... Tylko w 2002 roku kraśnickie przedsiębiorstwo zamknęło budżet mając około 1,4 mln zł straty. W Opolu straty są na nieco mniejszą kwotę. Jakie były przyczyny takiej sytuacji? Zdaniem Henryka Janika silna ... natomiast, oprócz rosnącej konkurencji, odpowiedzialnością za sytuację w firmie obarczają byłego dyrektora. Jeszcze w październiku 2002 roku wspólna reprezentacja związków zawodowych, działających w przedsiębiorstwie PPKS Kraśnik, wystąpiła do wojewody lubelskiego o ... Kierowców Związku Zawodowego Kierowców. Także na początku lipca br. ze stanowczym sprzeciwem wobec wprowadzenia Zarządu Komisarycznego w PKS-ach w Kraśniku i Opolu wystąpiła NSZZ Solidarność Regionu Środkowowschodniego: „Funkcję zarządcy powierza się ... że w momencie sukcesywnego spadku przewozów nie wprowadziłem zwolnień grupowych. Taki sam błąd popełnił dyrektor w Opolu. My już 4 rok pracujemy z kosztami poniżej poziomu inflacji i tu już nie ma na czym oszczędzać. Żadnych pokrętnych działań z mojej strony nie było. Mogą to potwierdzić sprawozdania z kontroli, które przeprowadzały NIK i urząd skarbowy. A niezadowolenie z dyrekcji zawsze jest - ... w Opolu. Są to tereny nieatrakcyjne. Zresztą, gdy kilka lat temu mogliśmy jeszcze coś sprzedać, to blokowały to rady pracownicze. Teraz też słyszę zarzuty, że gdy przyjdzie komisarz to wysprzeda majątek ... przedstawić program naprawczy dla obu firm. Jednym z pomysłów Henryka Janika na poprawę sytuacji w przedsiębiorstwie jest zacieśnienie współpracy pomiędzy Kraśnikiem a Opolem. Między innymi przeniesienie części pracowników umysłowych z Opola, ... nam dobrze znana. Mając na względzie czynnik ludzki, tj. zarówno pracowników, jak i pasażerów, Zarząd Powiatu Kraśnickiego umorzył zaległe należności PKS z tytułu nieuregulowanych opłat za koordynacje rozkładów jazdy - przekonuje ... autobus ma zamontowany tachograf i komputer, dzięki czemu możemy kontrolować czas pracy kierowcy i prędkość jazdy autobusu. Mam nadzieję, że pasażerowie będą to zauważać - mówi zarządca. Czy byłemu dyrektorowi uda się wyprowadzić firmę na prostą? Związkowcy obawiają się najgorszego, czyli bankructwa. Miejmy nadzieję, że dla dobra nie tylko pracowników, ale także wszystkich mieszkańców powiatów kraśnickiego i opolskiego, do tego nie dojdzie....
Źródło: topranking.pl/1727/komisarz,w,ppks,krasnik,i,opole,lub.php